Jednoogniskowe

Soczewki przeznaczone do korygowania wady wzroku jednego typu - okulary do bliży lub do dali.


  dal

bliż

 

Wszystkie typy konstrukcji soczewek mogą być stworzone dla Państwa również jako: 

soczewki fotochromowe zaciemniejące się wraz ze zmianą promieniowania słonecznego lub soczewki

barwione, połączone z całą gamą powłok dbających o komfort życia codziennego.